Waar is Het Pandschap actief?

Het Pandschap cvso werd in juli 2018 opgericht door medewerkers van vzw Domus Mundi. Vanuit de sterktes (mensen met bouwtechnische achtergrond die sociaal ge├źngageerd zijn) werd gezocht wat we aan de woonnood konden doen op een zelfbedruipende manier. Domus Mundi verkreeg projectsubsidies van de provincie Oost-Vlaanderen waarmee de experimentele opstart gefinancierd werd. Onze inspiratie haalden we bij vzw Renovassistance uit Brussel. Zij kwamen hun werking in 2017 voorstellen in de centrumsteden van Vlaanderen om hun idee van renovatie tot SVK woningen uit te dragen. We startten met de renovatie van ons eerste pand in 2018, waarna we in 2019 5 units opleverden en het jaar erna 10.

In 2019 hadden we het geluk genoemd te worden als Radicale Vernieuwer. Door de persaandacht die we kregen waaronder een paginagroot artikel in ‘De Standaard’ beseften we dat we voor heel Vlaanderen een oplossing konden bieden voor eigenaars met probleempanden. We zagen een grote organisatie met een zware overhead en veel transportkilometers niet zitten. Daarom wordt per regio gezocht naar mensen die een lokaal Pandschap willen oprichten.

Ontdek HPS per regio: