Onze werking

We werken op maat en naar wens van de eigenaar en in volgende stappen:

We spreken met je af in het pand. We bekijken samen de noodzakelijke werken om de woning verhuurklaar te maken en verkennen de vormen van financiering.

Op basis van het bezoek maken wij een voorstel van prijsraming voor de renovatiewerken en een indicatie van de huurprijs bij sociale verhuur. Naar wens kunnen we met een vaste prijs werken of met een ‘open boek systeem’.

We komen tot een akkoord. Je geeft ons het mandaat om de werken uit te voeren.

Wij stellen de aannemers aan, coördineren de werken tot en met de oplevering en de in huur name.

Je geniet van een gegarandeerde huuropbrengst. We kunnen je helpen waar nodig met de aanvraag van de premies.

Financiering van de werken

Bij verhuur via een sociaal verhuurkantoor heb je recht op een verhoogde Mijn VerbouwPremie en op de EPC labelpremie. Daarmee kan je tot €30.000 van je investering meteen terugverdienen. Het Pandschap brengt deze mee voor u in kaart bij het opstellen van onze prijsraming.

Ben je echter beperkt in middelen om de werken te financieren, dan kan je mogelijks beroep doen op de Mijn VerbouwLening. Daarmee kan je tot €60.000  lenen per woning of appartement, over een looptijd van maximaal 25 jaar. De overheid garandeert een korting van 3% op de actuele rentevoet.

Als dat onvoldoende blijkt kunnen wij de financiering deels of volledig op ons nemen. Als Pandschap nemen we een zakelijk recht op het pand,  financieren we de werken zelf en betalen die af met (een deel van) de huurinkomsten.

Hoe verwerft Het Pandschap haar inkomsten?

Bij alle renovatiewerken rekenen we een coördinatiekost aan.

De coördinatiekost ligt lager dan gemiddeld omdat we geen winst nastreven echter wel bijkomend sociaal huuraanbod.

Met de coördinatiekost worden de lonen betaald.

Heb je zelf een pand?

Dan is Het Pandschap wellicht iets voor jou!

Zin om ons te helpen?