Onze werking

We werken op maat en naar wens van de eigenaar en in volgende stappen:

We spreken met je af in het pand. We bekijken samen de noodzakelijke werken om de woning verhuurklaar te maken en verkennen de vormen van financiering.

Op basis van het bezoek maken wij een voorstel van prijsraming voor de renovatiewerken en een indicatie van de huurprijs bij sociale verhuur. Naar wens kunnen we met een vaste prijs werken of met een ‘open boek systeem’.

We komen tot een akkoord. Je geeft ons het mandaat om de werken uit te voeren.

Wij stellen de aannemers aan, coördineren de werken tot en met de oplevering en de in huur name.

Je geniet van een gegarandeerde huuropbrengst. We kunnen je helpen waar nodig met de aanvraag van de premies.

Financiering van de werken

Heb je voldoende middelen dan kan je als eigenaar de volledige renovatie betalen.

Ben je beperkt in middelen dan kan je deels of kunnen wij volledig de financiering op ons nemen. Als Pandschap nemen we een zakelijk recht op het pand,  financieren we de werken zelf en betalen die af met (een deel van) de huurinkomsten.

Hoe verwerft Het Pandschap haar inkomsten?

Bij alle renovatiewerken rekenen we een coördinatiekost aan.

De coördinatiekost ligt lager dan gemiddeld omdat we geen winst nastreven echter wel bijkomend sociaal huuraanbod.

Met de coördinatiekost worden de lonen betaald.

Heb je zelf een pand?

Dan is Het Pandschap wellicht iets voor jou!

Zin om ons te helpen?